portret-titulni head-bg

Ladislav Horák

Ladislav Horák je absolventem Pražské konzervatoře a Západočeské university v Plzni u prof. Jaroslava Vlacha. Během studií se stal vítězem národní soutěže v Hořovicích (1990) a laureátem mezinárodních soutěží v Andoře, Itálii a Španělsku (1987-1990). Koncertuje jako sólista, komorní hráč a za doprovodu orchestrů (Symfonický orchestr Hl. města Prahy FOK, Moravská filharmonie Olomouc, Severočeská filharmonie Teplice, Pražská komorní filharmonie, Sukův komorní orchestr, Westmont Philharmonia Accordion Orchestra, Fisorchestra Marchigiana). Pravidelně vystupuje na prestižních festivalech v Severní Americe, Asii i po celé Evropě. Je propagátorem a prvním interpretem skladeb soudobých českých a zahraničních autorů, které pravidelně nahrává pro česká i mezinárodní média (Český rozhlas, Klassikradio-D, Classical WQED-USA) a vydává ve svém nakladatelství Edition Rondo Prague. Natočil a podílel se na desítce kompaktních disků. Patří mezi nejvýznamnější reprezentanty italské nástrojařské firmy Borsini. Reprezentuje českou akordeonovou školu v mezinárodních organizacích (La Confédération Mondiale de l'Accordéon, Europeane Accordion Federation), či jako předseda porot mezinárodních soutěží (Castelfidardo-I, Innsbruck-A, Pula-HR). Jako jediný akordeonista ze střední Evropy je zván do porot prestižních německých soutěží Deutscher-Akkordeon-Musikpreis (DAM) a Deutsche-Orchesterwettbewerb (DOW). V Praze je uměleckým ředitelem soutěžních festivalů Evropský festival akordeonových orchestrů a Dny harmoniky. Od devadesátých let je pedagogicky činný na Pražské konzervatoři, kde od roku 2005 zastává pozici zástupce ředitele. Více než 15 let stál v čele akordeonového oddělení na největší jihobavorské privátní škole v Regenu. Byl pozván a vedl mistrovské kurzy v Andoře, italském Castelfidardu, Conservatório Funchal (Madeira), Hudební akademii v Lodzi (PL) a Budapešti, Královské akademii v Aarhus (DK) a Stockholmu, Steinhardt University v New Yorku.

Ladislav Horák

Ladislav Horák is a graduate of the Prague Conservatory and the West Bohemia University in Plzeň (Prof. Jaroslav Vlach). While still a student, he won the national competition in Hořovice (1990) and garnered successes at international competitions in Andorra, Italy and Spain (1987–1990). He performs as a soloist, chamber player and accompanied by orchestras (the Prague Symphony Orchestra, Moravian Philharmonic Olomouc, North Bohemia Philharmonic Teplice, Prague Philharmonia, Suk Chamber Orchestra, Westmont Philharmonia Accordion Orchestra, Fisorchestra Marchigiana) and has regularly appeared at prestigious festivals in North America, Asia and throughout Europe. He is a champion of and has given premieres of pieces by contemporary Czech and foreign composers, which he has recorded for Czech and international radio stations (Czech Radio, Klassikradio, Classical WQED). His label Edition Rondo Prague has released a dozen CDs. One of the most renowned promoters of Italy’s Borsini. He represents the Czech accordion school in international organizations (La Confederation Mondialede l’Accordeon, European Accordion Federation) and as a chairman of juries of international competitions (Castelfidardo, Innsbruck, Pula). He is the only accordionist from Central Europe invited to sit on the juries of the prestigious German competitions Deutscher-Akkordeon-Musikpreis and Deutsche-Orchesterwettbewerb. In Prague he is artistic director of the European Accordion Orchestras Festival and Accordion Days. Since the 1990s, he has taught at the Prague Conservatory, since 2005 he has been its director. For more than 15 years, he headed the accordion department at the largest South Bavaria private school, in Regen. He has been invited to lead accordion master classes in Andorra, Castelfidardo (Italy), at the Conservatorio Funchal (Madeira), the Music Academies in Lodz (Poland) and Budapest, the Royal Academies in Aarhus (Denmark) and Stockholm, and the Steinhardt University in New York.